Parker Bridge

บริการสรรหาบุคลากร

2018

เซ็นสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ

Document

หลังจากการร่วมพูดคัยกับที่ปรึกษาจากปาร์คเกอร์บริดจ์แล้ว ข้อตกลงทางธุรกิจ (TOB) จะถูกส่งไปให้คุณพิจารณาอีกครั้ง และเซ็นเอกสารเพื่อยืนยัน ทางเราจะเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากรก็ต่อเมื่อเกิดการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

รับทราบรายละเอียดของงาน

discussing

ทีมงานพบปะกับ CEO หรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือความต้องการและรายละเอียดของงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถหาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการในระยะเวลาอันสั้น

การค้นหาบุคลากรและการโฆษณา

การค้นหาบุคลากรและการโฆษณา

เรามีฐานข้อมูลที่เต็มไปด้วยบุคลากรโดยประมาณ 170,000 ราย ในทุกสาขาวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่เพียงแต่จะทาบทามบุคลากรแต่ยังเป็นโฆษณาตำแหน่งงานว่างบนแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Instagram, LinkedIn, Line และ เว็บไซต์หางานต่างๆ โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย!

การแสกนบุคลากรในเบื้องต้น

Interview

บุคลากรที่หามาได้ทุกท่านจะถูกตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์และแบบตัวต่อตัว เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของงาน นอกจากนี้เราสามารถจัดแบบทดสอบจิตวิทยาหากจำเป็น

ส่งโปรไฟล์บุคลากรไปยังลูกค้า

Resume

โปรไฟล์บุคลากรที่มีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานจะถูกส่งไปหาลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้คุณได้พิจารณาและคัดเลือกโปรไฟล์ที่คุณสนใจเพื่อทำการสัมภาษณ์กับทางองค์กรในลำดับต่อไป

ประสานงานในกระบวนสัมภาษณ์งาน

coordinator

เราจะช่วยประสานงานระหว่างคุณกับบุคลากรตลอดกระบวนการสัมภาษณ์ และหากมีบุคลากรที่ผ่านการสัมภาษณ์งานของคุณ เราจะช่วยปิดการขายในส่วนของการต่อรองเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ

การตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและขอประวัติอาชญากรรม

reference check

ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนประวัติส่วนตัวและในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความจริง ในขอบเขตของการจ้างงานที่ผ่านมาและความประพฤติในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งอาจมีการขอประวัติอาชญากรรมอีกช่องทางหนึ่ง

การยื่นข้อเสนองาน

job offer

ในส่วนนี้เราจะทำการเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครรับมือกับ Counter Offer ที่บริษัทเดิมเสนอเพื่อจะรั้งพนักงานไว้ และให้คำแนะนำในการลาออกจากบริษัทเดิมและเริ่มต้นทำงานในบริษัทใหม่

การบรรจุพนักงาน

invoice

ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคลากรจากปาร์คเกอร์บริดจ์ได้รับบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทคุณเท่านั้น โดยใบแจ้งหนี้จะถูกส่งเรียกเก็บเงินภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

บริการสรรหาบุคลากร

2018

เซ็นสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ

Document

หลังจากการร่วมพูดคัยกับที่ปรึกษาจากปาร์คเกอร์บริดจ์แล้ว ข้อตกลงทางธุรกิจ (TOB) จะถูกส่งไปให้คุณพิจารณาอีกครั้ง และเซ็นเอกสารเพื่อยืนยัน ทางเราจะเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากรก็ต่อเมื่อเกิดการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

รับทราบรายละเอียดของงาน

discussing

ทีมงานพบปะกับ CEO หรือหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือความต้องการและรายละเอียดของงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถหาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการในระยะเวลาอันสั้น

การค้นหาบุคลากรและการโฆษณา

การค้นหาบุคลากรและการโฆษณา

เรามีฐานข้อมูลที่เต็มไปด้วยบุคลากรโดยประมาณ 170,000 ราย ในทุกสาขาวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่เพียงแต่จะทาบทามบุคลากรแต่ยังเป็นโฆษณาตำแหน่งงานว่างบนแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Instagram, LinkedIn, Line และ เว็บไซต์หางานต่างๆ โดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย!

การแสกนบุคลากรในเบื้องต้น

Interview

บุคลากรที่หามาได้ทุกท่านจะถูกตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยการสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์และแบบตัวต่อตัว เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของงาน นอกจากนี้เราสามารถจัดแบบทดสอบจิตวิทยาหากจำเป็น

ส่งโปรไฟล์บุคลากรไปยังลูกค้า

Resume

โปรไฟล์บุคลากรที่มีศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานจะถูกส่งไปหาลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้คุณได้พิจารณาและคัดเลือกโปรไฟล์ที่คุณสนใจเพื่อทำการสัมภาษณ์กับทางองค์กรในลำดับต่อไป

ประสานงานในกระบวนสัมภาษณ์งาน

coordinator

เราจะช่วยประสานงานระหว่างคุณกับบุคลากรตลอดกระบวนการสัมภาษณ์ และหากมีบุคลากรที่ผ่านการสัมภาษณ์งานของคุณ เราจะช่วยปิดการขายในส่วนของการต่อรองเงินเดือนและสวัสดิการอื่นๆ

การตรวจสอบบุคคลอ้างอิงและขอประวัติอาชญากรรม

reference check

ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนประวัติส่วนตัวและในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความจริง ในขอบเขตของการจ้างงานที่ผ่านมาและความประพฤติในระหว่างการจ้างงาน ซึ่งอาจมีการขอประวัติอาชญากรรมอีกช่องทางหนึ่ง

การยื่นข้อเสนองาน

job offer

ในส่วนนี้เราจะทำการเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครรับมือกับ Counter Offer ที่บริษัทเดิมเสนอเพื่อจะรั้งพนักงานไว้ และให้คำแนะนำในการลาออกจากบริษัทเดิมและเริ่มต้นทำงานในบริษัทใหม่

การบรรจุพนักงาน

invoice

ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคลากรจากปาร์คเกอร์บริดจ์ได้รับบรรจุเป็นพนักงานในบริษัทคุณเท่านั้น โดยใบแจ้งหนี้จะถูกส่งเรียกเก็บเงินภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

ขอบเขตการให้บริการ

Contingent Recruitment   |   Retained Recruitment  |   Contract Recruitment   |   Exclusive Recruitment

Information

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ด้วยจำนวนโปรไฟล์ของบุคลากรด้าน IT จำนวนมากในฐานข้อมูล ทำให้เราสามารถให้บริการในระดับที่เหนือกว่าและสามารถส่งมอบผู้สมัครที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดครอบคลุมทุกเทคโนโลยี อย่างเช่น Java, C#.NET, Ruby on Rail, Infrastructure, Cloud-Service, Business Intelligence และ Solution Architect เป็นต้น

FMCG

อุตสาหกรรมด้านอุปโภค-บริโภค (FMCG)

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางด้าน FMCG คือความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งในการระบุและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดไม่ว่าตำแหน่งที่คุณกำลังมองหาจะยากเย็นสักเพียงใด ตำแหน่งที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราดูแล เช่น Director of Sales, Key Account Manager, Sales Controller และ Trade marketing เป็นต้น

Financial Services

ธุรกิจด้านการเงิน

ด้วยเครือข่ายที่เต็มไปด้วยมืออาชีพทางด้านการเงินและบัญชี เรามีทีมที่เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองนี้ มีรายชื่อผู้ติดต่ออยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับผู้คนมากหน้าหลายตา ทำให้เราสามารถเข้าถึงบุคลากรที่ดีที่สุดในท้องตลาด อย่าง Financial Analyst, Investment Banking, Presale Consultant และอื่นๆ อีกมากมาย

Industrial

อุตสาหกรรมโรงงาน

เราโฟกัสในตำแหน่งที่หลากหลายอย่างฝ่ายการผลิต วิศวกรรม ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหนัก เรามีความหลงใหลและมากด้วยประสบการณ์ที่จะสรรหาผู้ชำนาญการในขอบเขคของ chemical, automotive, pharmaceutical, packaging, oil and gas, steel, plastics และ civil engineering

Executive Search

บุคลากรระดับผู้บริหาร

หลายปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการว่าจ้างและบรรจุพนักงานตำแหน่งระดับสูงในระดับผู้บริหาร จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้สรรหาบุคลากรทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันเรามีทีมงานที่ดูแลตำแหน่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

Graduate

ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

เรานำเสนอโอกาสที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เพื่อเป็นพื้นที่โชว์ศักยภาพให้กับเหล่าบริษัทแนวหน้า ไม่ว่าจะจบการศึกษาทั้งในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศเรามีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาหลักหมื่นคน ตอบโจทย์ให้กับบริษัทที่ต้องการเลือดใหม่ไปพัฒนาองค์กร

ขอบเขตการให้บริการ

Contingent Recruitment   |   Retained Recruitment   |   Contract Recruitment   |   Exclusive Recruitment

Information

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ด้วยจำนวนโปรไฟล์ของบุคลากรด้าน IT จำนวนมากในฐานข้อมูล ทำให้เราสามารถให้บริการในระดับที่เหนือกว่าและสามารถส่งมอบผู้สมัครที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดครอบคลุมทุกเทคโนโลยี อย่างเช่น Java, C#.NET, Ruby on Rail, Infrastructure, Cloud-Service, Business Intelligence และ Solution Architect เป็นต้น

FMCG

อุตสาหกรรมด้านอุปโภค-บริโภค (FMCG)

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางด้าน FMCG คือความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งในการระบุและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดไม่ว่าตำแหน่งที่คุณกำลังมองหาจะยากเย็นสักเพียงใด ตำแหน่งที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราดูแล เช่น Director of Sales, Key Account Manager, Sales Controller และ Trade marketing เป็นต้น

Financial Services

ธุรกิจด้านการเงิน

ด้วยเครือข่ายที่เต็มไปด้วยมืออาชีพทางด้านการเงินและบัญชี เรามีทีมที่เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองนี้ มีรายชื่อผู้ติดต่ออยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับผู้คนมากหน้าหลายตา ทำให้เราสามารถเข้าถึงบุคลากรที่ดีที่สุดในท้องตลาด อย่าง Financial Analyst, Investment Banking, Presale Consultant และอื่นๆ อีกมากมาย

Industrial

อุตสาหกรรมโรงงาน

เราโฟกัสในตำแหน่งที่หลากหลายอย่างฝ่ายการผลิต วิศวกรรม ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหนัก เรามีความหลงใหลและมากด้วยประสบการณ์ที่จะสรรหาผู้ชำนาญการในขอบเขคของ chemical, automotive, pharmaceutical, packaging, oil and gas, steel, plastics และ civil engineering

Executive Search

บุคลากรระดับผู้บริหาร

หลายปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการว่าจ้างและบรรจุพนักงานตำแหน่งระดับสูงในระดับผู้บริหาร จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้สรรหาบุคลากรทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันเรามีทีมงานที่ดูแลตำแหน่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิด

Graduate

ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

เรานำเสนอโอกาสที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เพื่อเป็นพื้นที่โชว์ศักยภาพให้กับเหล่าบริษัทแนวหน้า ไม่ว่าจะจบการศึกษาทั้งในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศเรามีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาหลักหมื่นคน ตอบโจทย์ให้กับบริษัทที่ต้องการเลือดใหม่ไปพัฒนาองค์กร

ขอบเขตการให้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ด้วยจำนวนโปรไฟล์ของบุคลากรด้าน IT จำนวนมากในฐานข้อมูล ทำให้เราสามารถให้บริการในระดับที่เหนือกว่าและสามารถส่งมอบผู้สมัครที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดครอบคลุมทุกเทคโนโลยี อย่างเช่น Java, C#.NET, Ruby on Rail, Infrastructure, Cloud-Service, Business Intelligence และ Solution Architect เป็นต้น
อุตสาหกรรมด้านอุปโภค-บริโภค (FMCG)
กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางด้าน FMCG คือความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งในการระบุและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดไม่ว่าตำแหน่งที่คุณกำลังมองหาจะยากเย็นสักเพียงใด ตำแหน่งที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราดูแล เช่น Director of Sales, Key Account Manager, Sales Controller และ Trade marketing เป็นต้น
ธุรกิจด้านการเงิน
ด้วยเครือข่ายที่เต็มไปด้วยมืออาชีพทางด้านการเงินและบัญชี เรามีทีมที่เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองนี้ มีรายชื่อผู้ติดต่ออยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับผู้คนมากหน้าหลายตา ทำให้เราสามารถเข้าถึงบุคลากรที่ดีที่สุดในท้องตลาด อย่าง Financial Analyst, Investment Banking, Presale Consultant และอื่นๆ อีกมากมาย
อุตสาหกรรมโรงงาน
เราโฟกัสในตำแหน่งที่หลากหลายอย่างฝ่ายการผลิต วิศวกรรม ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหนัก เรามีความหลงใหลและมากด้วยประสบการณ์ที่จะสรรหาผู้ชำนาญการในขอบเขคของ chemical, automotive, pharmaceutical, packaging, oil and gas, steel, plastics และ civil engineering
บุคลากรระดับผู้บริหาร
หลายปีที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการว่าจ้างและบรรจุพนักงานตำแหน่งระดับสูงในระดับผู้บริหาร จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้สรรหาบุคลากรทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันเรามีทีมงานที่ดูแลตำแหน่งเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
เรานำเสนอโอกาสที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เพื่อเป็นพื้นที่โชว์ศักยภาพให้กับเหล่าบริษัทแนวหน้า ไม่ว่าจะจบการศึกษาทั้งในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศเรามีฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาหลักหมื่นคน ตอบโจทย์ให้กับบริษัทที่ต้องการเลือดใหม่ไปพัฒนาองค์กร

ลูกค้าพูดถึงเราว่าอย่างไร

ผมเลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับปาร์ตเกอร์บริดจ์ ประการแรกคือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพวกเขาตลอดกระบวนการและประการที่สองคือความสามารถในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพมากในเวลาที่เหมาะสม PBR ใช้เวลาในการเรียนรู้รายละเอียดของงานจริงจังและไม่เพียงแต่เข้าใจในความต้องการทางเทคนิคของงานแต่ยังคำนึงถึงคนที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย ซึ่งพวกเขาสามารถหาบุคลากรที่ใช่จริงๆ อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

Luxury Products Retailing

รองประธานฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

ผมทำงานกับที่นี่มาสามปีแล้ว ทั้งในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตราบใดที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงดำเนินไปผมพบว่า PBR โดดเด่นกว่าบริษัทจัดหางานเจ้าอื่น วิธีการให้คำปรึกษาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจทำให้พวกเขาแตกต่างจากรีครู๊ทเตอร์อื่นที่ผมเคยทำงานด้วย ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ PBR สร้างความแตกต่างและช่วยให้ทีมขายของ HPEs เติบโตทั่วทั้งภูมิภาค แม้ว่าตำแหน่งที่ผมต้องการจะหายาก และตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ผมคิดว่าเขาเป็นคู่หูทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือนะ ทำงานด้วยง่ายดี และหวังว่าจะทำงานกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ ครับ

Hewlett Packard Enterprise, Singapore

ผู้อำนวยการฝ่ายขายอาวุโสเอเชีย

ส่งข้อความถึงเรา