รับมือคำถามยากๆ ในการสัมภาษณ์งาน

Published on December 6, 2018

jitrkarn sakrueangrit

Jitrkarn Sakrueangrit
Content Writer & Marketing Manager

jitrkarn sakrueangrit

Jitrkarn Sakrueangrit
Content Writer & Marketing Manager

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในขั้นตอนการสัมภาษณ์งานคือ เมื่อโดนยิงคำถามที่ยากจนไม่สามารถตอบคำถามได้ ซึ่งหลายครั้งส่งผลให้ผู้สมัครเกิดความตื่นเต้น ประหม่าไปจนจบการสัมภาษณ์ เพราะรู้ดีว่าได้เสียคะแนนไปเรียบร้อยแล้วและอาจจะไม่ได้งาน อย่างไรก็ตาม เราทุกคนล้วนเคยผ่านสถานการณ์การดังกล่าวมาแล้ว ไม่มีใครที่จะรู้ไม่เสียทุกเรื่อง แต่อยู่ที่ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรให้ดูเป็นมืออาชีพที่สุด มีบาดแผลน้อยที่สุดนั่นเอง

1. อย่าเพิ่งรีบตอบ

ให้เวลากับตัวเองได้คิดคำตอบด้วยการบอกกับผู้สัมภาษณ์ว่า “นั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก ขอให้ผมได้ใช้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับ” เพื่อขจัดความเงียบงันชวนอึดอัดทิ้งไป ในระหว่างนี้ ให้รวบรวมและเรียบเรียงความคิดที่น่าจะเป็นไปได้หรือใกล้เคียงกับคำตอบ ไม่สติแตกหรือแสดงอาการลุกลี้ลุกลนเพราะจะยิ่งทำให้คุณคิดอะไรไม่ออก
*ใช้ได้กับทุกคำถาม

2. ใช้เทคนิคการคิดออกเสียง (Think aloud)

ผู้สัมภาษณ์มักจะยิงคำถามยากๆ ไม่ใช่เพื่อให้ผู้สมัครตอบคำถามในทันที หากแต่เป็นเพราะอยากเห็นกระบวนการคิดที่มีต่อปัญหาของคุณ คุณอาจจะทวนคำถามช้าๆ เพื่อดึงเวลาในการคิดคำตอบ จากนั้นจึงเริ่มพูดในสิ่งที่คุณคิดออกเป็นลำดับแรกก่อน แล้วไล่ไปเรื่อยๆ จนคำตอบของคุณครอบคลุมคำถามทั้งหมด คุณอาจจะใช้คำบุพบทอย่างเช่น ประการแรก ลำดับต่อมา ฯลฯ เพื่อให้ดูมืออาชีพมากขึ้น
*ใช้ได้ดีกับคำถามที่ให้อธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือเหตุการณ์

ประโยคช่วยชีวิต: “ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร” ใช้ปิดท้ายการตอบคามในกรณีที่คำตอบของคุณไม่ได้เป็นคำตอบที่ผู้สัมภาษณ์อยากได้ยิน

3. เปลี่ยนทิศทางการตอบคำถาม

ในกรณีที่คุณสมัครงานที่ไม่ตรงกับสายงานก่อนหน้าหรือไม่มีประสบการณ์ตรงมาก่อน ผู้สัมภาษณ์มักจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งแทนที่จะบอกกับเขาไป ว่าคุณไม่มีทักษะอย่างที่เขากำลังมองหา ก็ให้พูดถึงสิ่งที่คุณมีแทน โดยต้องอ้างถึงทักษะอื่นที่คล้ายกัน ให้มีน้ำหนักมากพอที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้สัมภาษณ์เชื่อได้ คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความมั่นใจว่า นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณอยากได้งานนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ แล้วคุณยังใช้ความรู้ความสามารถจากงานเดิมมาต่อยอดอย่างไร
*ใช้ได้ดีกับคำถามที่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานหรือทักษะที่คุณไม่มี

4. ยอมรับไปตามตรงและเสริมด้วยทัศนคติเชิงบวก

ฝันร้ายของผู้สัมภาษณ์คือการต้องทนฟังผู้สมัครแถจนสีข้างถลอก ซึ่งคำตอบที่ได้แทบจะไม่ใกล้เคียงกับคำตอบเลยสักนิด หากคุณรู้ดีว่าสามตัวช่วยด้านบนไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้อีกต่อไป ทางเลือกสุดท้ายคือการยอมรับไปตามตรงว่า คำถามของผู้สัมภาษณ์นั้นเกินกว่าขอบเขตที่คุณทราบหรือคุ้นเคย โดยให้คุณเสริมต่อไปอีกว่า คุณสนใจในเรื่องดังกล่าวมากเพียงใด และคุณเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสิ่งที่คุณไม่รู้ เพราะคุณยังคงใช้เวลาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมนั้น อันจะนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพในหน้าที่รับผิดชอบ
*ใช้ได้ดีกับคำถามที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในตัวงานหรือหน้าที่

อย่างไรก็ตาม หลักการข้างต้นเป็นเพียงทฤษฎีที่ผู้สมัครงานจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เนื่องจากเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่า คำถามใดที่จะถูกใช้ในการสัมภาษณ์บ้างและไม่มีคำตอบใดที่ตายตัว ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง ฝึกฝน และเตรียมตัวให้พร้อมในทุกการสัมภาษณ์อันจะนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบในที่สุด

ที่มา theMuse