ตอบยังไงดีเมื่อถูกถามว่า “มีอะไรจะถามไหม?”

Published on November 1, 2018

jitrkarn sakrueangrit

Jitrkarn Sakrueangrit
Content Writer & Marketing Manager

jitrkarn sakrueangrit

Jitrkarn Sakrueangrit
Content Writer & Marketing Manager

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ? การยิงคำถามกลับนั้น จะแสดงถึงความตั้งใจจดจ่อในการสัมภาษณ์และความเป็นมืออาชีพในการทำงาน “ความกล้า” ในการถามคำถามจะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นออกมาท่ามกลางผู้สมัครนับร้อย เมื่อการสัมภาษณ์ใกล้จะจบลง ผู้สัมภาษณ์มักจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานถามคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะทิ้งโอกาสทองในการเก็บคะแนนจิตพิสัยตรงนี้ไปเสียดื้อๆ และตอบไปว่า “ยังไม่มีค่ะ/ครับ” อาจจะเพราะความเหนื่อยล้าจากการถูกสัมภาษณ์เป็นเวลานาน หรือความตื่นเต้นที่ทำให้คุณคิดอะไม่ออกจนไม่รู้ว่าจะถามอะไรไป แล้วคำถามแบบไหนดีหละที่จะชนะใจกรรมการ?

1. ยิงคำถามที่คุณยังไม่รู้ชัด

ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน จุดไหนที่คุณรู้สึกว่าคลุมเครือและไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้อง ให้ใช้โอกาสนี้ในการทวนคำถาม ว่าสิ่งที่คุณเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร พยายามไม่ถามคำถามที่คุณก็รู้คำตอบอยู่แล้ว หรือสามารถหาอ่านได้ในรายละเอียดของงาน (Job Description)

คำถามที่ควรถามคือ:
– ลักษณะการเทรนงานของตำแหน่งนี้เป็นอย่างไร
– เคสใหญ่ๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับพนักงานในตำแหน่งนี้คืออะไร
– ตัวชี้วัด KPI / การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีมีลักษณะอย่างไร

2. กำจัดความไม่มั่นใจของผู้สัมภาษณ์

หากมีจุดไหนที่คุณเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้ถูกถามในการสัมภาษณ์งาน ให้คุณใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอตัวเอง เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง ทักษะเฉพาะทาง ประสบการณ์การทำงาน ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้สัมภาษณ์ว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งมากน้อยเพียงใด โดยให้คุณถามคำถามที่สัมพันธ์กับสิ่งที่คุณอยากตอบ อาทิ “ผู้เข้าสมัครในอุดมคติของบริษัทเป็นแบบไหน” ซึ่งภายหลังจากที่ผู้สัมภาษณ์อธิบาย ก็ให้คุณอ้างถึงสิ่งที่คุณก็มีเหมือนกัน

คำถามที่ควรถามคือ:
– มีทักษะใดที่ทีมของคุณยังขาดตกบกพร่องและคุณกำลังมองหาในผู้เข้าสมัครอยู่ในขณะนี้
– มีจุดไหนบ้างในประวัติการทำงานของดิฉัน/กระผม ที่คุณยังรู้สึกว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้หรือไม่

3. ไม่ละเลยสัญญาณเตือนใดๆ

หลายท่านมักจะคิดว่า คำถามในหมวดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบการตัดสินใจรับเข้าทำงานของผู้สัมภาษณ์แต่ในขณะเดียวกันเป็นการป้องกันปัญหาไม่คาดคิดที่คุณอาจจะต้องเจอในอนาคต และทำให้คุณต้องตัดสินใจลาออกอีกครั้งก็เป็นได้ โดยมักจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าในสายงาน หรือทีมที่คุณจะร่วมงานด้วย

คำถามที่ควรถามคือ
:
– ทำไมพนักงานเดิมถึงลาออกจากงาน
– เส้นทางก้าวหน้าในสายงานของตำแหน่งเป็นอย่างไร

4. อนาคตและทิศทางของบริษัท

การยิงคำถามที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาบริษัทและบุคลากร นอกจากจะแสดงถึงความกระตือรือร้นของคุณในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ยังเป็นการเช็คว่าคุณเหมาะสมกับองค์กรในระยะยาวหรือไม่และบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานมากน้อยเพียงใด

คำถามที่ควรถามคือ
:
– คุณเห็นอนาคตของบริษัทในอีกห้าปีเป็นอย่างไร
– มีการฝึกอบรมให้พนักงานไหม อะไรบ้าง

5. ปิดท้ายการสัมภาษณ์ให้โดดเด่น

ก่อนการสัมภาษณ์งานจบลง อย่าลืมปิดท้ายการสัมภาษณ์งานด้วยการถามถึงขั้นตอนต่อไปในกระบวนการสัมภาษณ์งาน หรือยังมีเอกสารใดบ้างที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจรับคุณเข้าทำงาน แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสนใจในตำแหน่งงานจริงๆ ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์งานนะคะ

ที่มา TheMuse